Praktyke /
Practices

Elmie Wolmarans
Oudiologie/Audiology

Tel/Tell: 018 297 0785
Sel/Cell: 063 594 4002,
Faks/Fax: 086 506 4737
Epos/Email:
elmiewol@gmail.com
Adres/Address:
Palmietstraat 3A
Potchefstroom 2531 

Praktyk Bestuurder:
Anien van Niekerk

Praktyke /
Practices

Carletonville Earcare

Sel/Cell:
0848404585 | 0720792163
Epos/Email: carlearcare@gmail.com
Adres/Address:
Carleton Shopping
Centre, 2 Annan Road
Carletonville 2499

Praktyk Bestuurder:
Adele Pretorius

Handelsure /
Trading Hours

Maandae tot Donderdae:
8:00 - 17:00
Vrydae 8:00 - 16:00 

Monday - Thursday:
08:00 - 17:00
Friday: 08:00 - 16:00


Toe op naweke en publieke vakansie dae /
Closed on weekends and
public holidays

Oudiolo√ę / Audiologists

Elmie Wolmarans

Spraak Terapeut en Oudioloog
Speech Therapist & Audiologist


084 840 4585

Lizelle Ehlers

Oudioloog / Audiologist - Potchefstroom

074 581 4903

ELMIE WOLMARANS
OUDIOLOGIE / AUDIOLOGY

Palmietstraat 3A
Potchefstroom
2531 

CARLETONVILLE EARCARE

Carleton Shopping
Centre, 2 Annan Road
Carletonville 2499

ELMIE WOLMARANS
SPRAAKTERAPIE /
SPEECH THERAPY

469 Jeppe street,
Waterkloof, Pretoria

Kontak/Contacts

Elmie Wolmarans Oudiologie:
084 840 4585 / 074 581 4903

Carletonville Earcare:
084 840 4585  / 072 079 2163

E-pos/E-mail

Elmie Wolmarans Oudiologie:
elmiewol@gmail.com

Carletonville Earcare:
carlearcare@gmail.com

Adres/Address

Elmie Wolmarans Oudiologie:
Palmietstraat 3A, Potchefstroom 2531 

Carletonville Earcare:
Carleton Shopping Centre, 2 Annan Road Carletonville 2499