HEARING HELP

Spraakterapie en Oudiologie / Speech Therapy & Audiology
STA 0025224 / PR 0245437

Want to chat? Send us a Whatsapp.

Ons Praktyke / Our Practices

Elmie Wolmarans

Oudiologie / Audiology
Klik op die praktyk naam om die adres te kry / Click on the practice name to view the location

Elmie Wolmarans

Spraakterapie / Speech Therapy
Klik op die praktyk naam om die adres te kry / Click on the practice name to view the location

Carletonville Earcare

Oudiologie / Audiology
Klik op die praktyk naam om die adres te kry / Click on the practice name to view the location

Het u geweet / Did you know?

Ongeveer 10% van Suid-Afrika se populasie het 'n graad van gehoorverlies.
Gehoorapparate word presies volgens u gehoorverlies geprogrammeer en gee versterking by die frekwensie waar u dit benodig.

Nuutste tegnologie gehoorapparate het Bluetooth en Wireless ingebou om met ander oudio-toebehore te skakel. Ons skakel u mediese fonds en reël magtiging indien u gehoorapparate benodig.

About 10% of South Africa's population has a degree of hearing loss.
Hearing aids are programmed exactly according to your hearing loss and provide amplification at the frequency where you need it.

Latest technology hearing aids have Bluetooth and Wireless built in
to connect with other audio accessories. We will contact your medical aid and arrange authorization if you need hearing aids.

E-Pamphlets - ePamflette

Hearing Loss in Children

Middel ear infection in Children

7 Facts about Hearing

Kontak/Contacts

Elmie Wolmarans Oudiologie:
084 840 4585 /074 581 4903

Carletonville Earcare:
084 840 4585  / 072 079 2163

E-pos/E-mail

Elmie Wolmarans Oudiologie:
elmiewol@gmail.com

Carletonville Earcare:
carlearcare@gmail.com

Adres/Address

Elmie Wolmarans Oudiologie:
Palmietstraat 3A, Potchefstroom 2531 

Carletonville Earcare:
Carleton Shopping Centre, 2 Annan Road Carletonville 2499